نمونه کار کفپوش سه بعدی

 

  کفپوش سه بعدی

 

 

 

 کفپوش سه بعدی

 

 

 اجرای کفپوش سه بعدی در شرکت پانید در غرب تهران بعد از دریاچه چیتگر  تحویل کار یکروزه و فرم رضایت مشتری انجام شده است .