نمونه کفپوش سه بعدی دستشویی

اجرای کفپوش سه بعدی سرویس بهداشتی واقه در جنت آباد خیابان گلستان خیابان ایران زمین شمالی در اردیبهشت ماه 1395  و زمان اجرای دو روز کاری  توسط تیم اجرای کفپوش سه بعدی  شرکت پانید.

کفپوش سه بعدی سرویس بهداشتی

مراحل اجرای کفپوش سه بعدی:

 

کفپوش سه بعدی

 

کفپوش سه بعدی

 

کفپوش سه بعدی

 

 

کفپوش سه بعدی