نمونه کار کفپوش سه بعدی

اجرای کفپوش سه بعدی در اردیبهشت 1396 در خیابان ایران زمین شمالی واقع در تهران.

 

کفپوش سه بعدی حمام با طرح آب زالال

 مراحل اجرا:

 

کفپوش سه بعدی

 

 

کفپوش سه بعدی

 

 

کفپوش سه بعدی

 

کفپوش سه بعدی 

طراحی متفاوت دکوراسیون منزل و محل کار و پوشش مناسب با لایه زد خش .

 

 3dfloor