نمونه کار کفپوش سه بعدی در سعادت آباد

 

این کفپوش سه بعدی در سالن استخر کارشده است توسط شرکت پانید :

کفپوش سه بعدی

چاپ در ابعاد بزرگ با عرض پنج متر انجام شده است

 

کف استخر سه بعدی