نمونه کار کفپوش سه بعدی اتاق خواب

نمونه کار کفپوش سه بعدی اتاق خواب

 استفاده از زیر زمینه حالت پارکت سفید و تیکه کاری  استیکر کل در قسمتی  از کار باعث سادگی و زیبایی کار شده است.