رزین اپوکسی | رزین کفپوش سه بعدی

برای براق سازی اپوکسی ماده ای استفاده می شود به نام رزین، رزین اپوکسی ازموادی تشکیل می شوند تا قوای اپوکسی را در برابر رطوبت و ضربه حتی خش  افزایش دهند البته خود رزین مایع هست که با خشک کننده مخلوط می شود و برروی اپوکسی خشک شده ریخته می شود و به صورت یک پارچه پخش  می کنند.

شرایط استفاده از رزین:

رزین را معمولا