انواع کفپوش سه بعدی

 انواع کفپوشهای سه بعدی:

1- ساده

2- سه بعدی از بالا

3- سه بعدی از یک زاویه

4- سه بعدی از 10 درجه

5- سه بعدی از دو زاویه

 

 انواع کفپوشهای سه بعدی

 

 کفپوش سه بعدی ساده:

این نوع کف پوش  فقط حالت سه بعدیش در عکس و دوربین فیلم برداری قابل مشاهده است و می توان از تمام تصاویری که شما مدنظز دارید در کار استفاده شود حتی عکس خودتان یا تصاویری که با دوربین شخصی گرفته شده است .

 

 کفپوش سه بعدی ساده

کفپوش سه بعدی از بالا:

در کفپوش سه بعدی از بالا نمایش بعد سوم آن با دید از بالا کاملا مشخص می شود که بیشتر مناسب حمام و مراکز تجار است. و از بعدها و زوایه های مختلف با دوربین می توان عکاسی سه بعدی کرد ولی دید سه بعدی آن از بالا با چشم انسان است.

 

 کفپوش سه بعدی از بالا

کفپوش سه بعدی از یک زاویه:

دراین کفپوش استیکر را به گونه ای تنظیم خواهیم کرد که فقط از یک زاویه  بخش سه بعدی کار مشخص باشید این نوع کفپوش مناسب برای راهرو و معابر عمومی است.

 

 کفپوش سه بعدی از یک زاویه

 کفپوش سه بعدی از 10 درجه:

عمده استفاده این کف پوش در منازل و فضاهای کم عرض است مانند سالن  سرویسهای بهداشتی  و آشپز خانه که در ده درجه سه بعدی دید میشود و بقیه کار را بادوربین می توانید سه بعدی مشاهده کنید. البته زوایه دید در حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه با ید به گونه ای تنظیم شود وقتی از در ورودی وارد می شوید کاملا مشخص باشد.

 

  کفپوش سه بعدی از 10 درجه

 کفپوش سه بعدی از دو زاویه:

همانطور که از نامش پیداست این نوع کفپوش در دو حالت کاملا سه بعدی به نظر می آید  موارد استفاده بیشتر در راپله ها  و داخل آسانسور  و مناطقی که زاویه دید فقط در دو جهت باشد .

 

 

 کفپوش سه بعدی از دو زاویه

 

بامقالات کفپوش سه بعدی و سقف کشسانی با ما همراه باشید.