کفپوش سه بعدی پانید  اخیرا با استفاده از نوعی پارچه  مخصوص کفپوش یه بعدی  توانسته است میزان تحول فشار  و کشش را در کفپوشهای سه بعدی بالاتر ببرد و ریسک  نسب کفپوش با استیکر را کاملا  از بین برده  و پروژه های اپوکسی را کاملا  با کیفیت به مشتری ارائه دهد.

کفپوش سه بعدی پارچه ای

 

کیفیت کفپوش های سه بعدی پارچه ای بسیار بالاتر از  کفپوش سه بعدی استیکری هست  بعلاوه  روش نصب آن بسیار راحت تر و در زمان کم اتفاق می افتد که این موضوع بسیار حاض اهمیت برای نصابهای کفپوش سه بعدی بشمار می آید .