کفپوش متحرک سه بعدی

 کفپوش متحرک

 

 

 

 

 

کاربردها

کفپوش متحرک

آموزش

کفپوش متحرک سه بعدی روش نوینی در آموزش بشمار می آید بطور مثال در کف مهد کودک یا دانشگاه بازی های آموزشی طراحی و اجرا می شود.

کفپوش متحرک

تبلیغات و برند سازی

تبلیغات در کف نمایشگاه و نمایش برند یا لوگوی شرکت جلوی درب شرکت یا مغازه به روش سه بعدی توسط تکنولوژی کفپوش متحرک سه بعدی.

کفپوش متحرک

ساخت بازی روی کف

ساخت بازی واکنش گرا در کف و بروری زمین که با استفاده از کفپوش سه بعدی متحرک برنامه نویسی می شود و هیجان و تحرک را به همراه می آورد.

کفپوش متحرک

کفپوش مراکز تجاری

اجرای کفپوش متحرک برور کف مراکز تجاری جهت تبلیغات یا بازی کودکان که باعث جلب مشتریان شده است. اجرای خلاقانه می تواند بازتاب مناسبی داشته باشد.

 

 

 

سفارشی سازی کفپوش متحرک