قیمت اجرای کفپوش سه بعدی | نحوه قیمت گذاری کفپوش

 

قیمت اجرای کفپوش سه بعدی

قیمت اجرای کفپوش سه بعدی و کفپوش ساده و مدلهای مختلف در زیر به تفکیک ذکر شده است :

  1. قیمت اجرای کفپوش تک رنگ ساده با ضخامت 2 میلیمتر : هر متر مربع 55000 تومان
  2. قیمت اجرای کفپوش تک رنگ ساده با ضخامت 3 میلیمتر : متر متر مربع  75000 تومان
  3. قیمت اجرای کفپوش تک رنگ ساده با رزین براق : هر متر مربع 100000 تومان
  4. قیمت اجرای کفپوش سه بعدی و استیکر : هر متر مربع از 150000 تا 200000 تومان 
  5. قیمت اجرای کفپوش ابر و باد : هر متر مربع 130000 تومان 
  6. قیمت اجرای کفپوش آسانسور : هر عدد 500000 تومان 
  7. هزینه کفسابی ( در صورت نیاز ) : هر متر مربع 9000 تومان

 

قابل به ذکر است که حداقل متراژ برای نصب کفپوش 3 متر مربع می باشد ، لذا  کارهای زیر 3 متر ، 3 متر مربع محاسبه می شود .

زمان حدودی اجرای کفپوش ها دو روز کاری می باشد .

 

قیمت کفپوش   قیمت کفپوش