قیمت اجرای سقف کشسان | نحوه قیمت گذاری سقف کشسان

قیمت اجرای سقف کشسان  یا همان  سقف سه بعدی

قیمت اجرای سقف کشسان و سقف ساده و مدلهای مختلف در زیر به تفکیک ذکر شده است :

  1. قیمت اجرای سقف کشسان تک رنگ ساده براق : هر متر مربع 110000 تومان
  2. قیمت اجرای سقف کشسان تک رنگ متالیک : متر متر مربع  150000 تومان
  3. قیمت اجرای سقف کشسان آینه ای : هر متر مربع 160000 تومان
  4. قیمت اجرای سقف کشسان سه بعدی نورگذر : هر متر مربع 250000 تومان
  5. قیمت اجرای سقف کشسان  سه بعدی نورگذر مات : هر متر مربع 300000 تومان 

هزینه نورپرداز داخل سقف ها جدا براساس نوع نورپردازی محاسبه می شود که از متری  30000 هزار تومان شروع می شود

 

قابل به ذکر است که حداقل متراژ برای نصب کفپوش 2 متر مربع می باشد، لذا  کارهای زیر 2 متر، 2 متر مربع محاسبه می شود .

زمان حدودی اجرای سقف کشسان یک روز کاری می باشد. ولی زمان آماده سازی متریال سقف یک هفته زمان می برد.